Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19

* Dạy trẻ hát và vỗ theo nhịp bài hát "Trường chúng cháu đây là trường mầm non"- Cô Huỳnh Thị Kim Thoa: https://youtu.be/MvjR8rZqZE8

* Làm quen chữ O, Ô, Ơ - Cô Lê Thị Diệu Hiền: https://youtu.be/I5VLtrYr-JI

* Vẽ trường mầm non - Cô Nguyễn Ngọc Dung: https://youtu.be/oE1bKVF_9IE

* Hát "Cô và mẹ" - Cô Cao Thị Kim Chi: https://youtu.be/2gIKOXfhGjc

* Bài thơ "Cô dạy" - Cô Đinh Thị Diễm Phượng: https://youtu.be/HDhAGPk6Pao

* Kể chuyện "Mèo con và quyển sách" - Cô Trần Thị Kim Cươnghttps://youtu.be/rTSpXmL5v0w