Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Bản thân" - Khối lá (độ tuổi 5-6 tuổi)

* Bài giảng "Một số trò chơi với những ngón tay": https://youtu.be/t1y8SIwJdD4
* Bài giảng kể chuyện "Gấu con bị đau răng" - Cô Võ Thị Kim Trang: https://www.youtube.com/watch?v=RxQxeTv6sN8&t=216s
* Bài giảng "Bật qua vật cản 15-20cm" - GV Nguyễn Thị Kiều Oanh: https://www.youtube.com/watch?v=2lBOGZAWgmM&t=3s
* Bài giảng"4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể" - Cô Lê Thị Diệu Hiền: https://www.youtube.com/watch?v=3w914Ol_GdI&t=103s