Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Gia đình" - Khối lá (độ tuổi 5-6 tuổi)

* Bài giảng "Cắt dán ngôi nhà" - GV Nguyễn Thị Mỹ Phượng: https://www.youtube.com/watch?v=MiaXyE0w-kk
* Bài giảng "Làm quen chữ cái e, ê" - GV Trần Kim Lộc: https://youtu.be/8T1OW3Ng4m4
* Bài giảng thơ "Làm anh" - GV Nguyễn Ngọc Dung: ​https://youtu.be/Kaktne06ckc

* Bài giảng "Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng" - GV Nguyễn Thị Kiều Oanh: https://www.youtube.com/watch?v=X4_WQtKk8kQ
* Bài giảng "Vẽ ấm trà" - GV Võ Thị Kim Trang: https://www.youtube.com/watch?v=-rY2T6MsiuA
* Bài giảng Kể chuyện "Tích Chu" - GV  Nguyễn Ngọc Dung: https://www.youtube.com/watch?v=0jx2-fYHVnw
* Bài giảng" Đi nối bàn chân tiến lùi" - GV Lê Thị Diệu Hiền: https://www.youtube.com/watch?v=6l-rXJFjbPA
* Bài giảng "Hát và vỗ theo phách bài hátTình thương bà cháu" - GV Huỳnh Thị KimThoa: https://www.youtube.com/watch?v=TdYM6vnwXbY&t=11s