Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Bản thân" - Khối chồi (độ tuổi 4-5 tuổi)

* Bài gảng "So sánh chiều cao 2 đối tượng" - GV Nguyễn Thị Tuyết Lan: https://www.youtube.com/watch?v=ooZ8LmXSTGY&t=77s