Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Gia đình" - Khối chồi (độ tuổi 4-5 tuổi)

* Bài giảng "Bật tách khép chân qua 5 ô" - GV Biện Thị Hồng Thắm: https://www.youtube.com/watch?v=jzrQ_knxHDo&t=110s
* Bài giảng "Kể chuyện Tích chu" - GV Cao Thị Kim Chi: https://www.youtube.com/watch?v=d9xXxsxOEyo&t=380s
* Bài giảng "Vẽ ngôi nhà" - GV Trần Thị Kim Cương: https://www.youtube.com/watch?v=xLT2VshCzpo&t=454s
* Bài giảng Thơ "Em yêu nhà em" - GV Nguyễn Thị Tuyết Lan: https://www.youtube.com/watch?v=jG7IOa42bl0&t=2s
* Bài giảng "Tung và bắt bóng: - GV Lê Thị Ngọc Dung: https://www.youtube.com/watch?v=BLJcPjbLM9E
* Bài giảng "Tìm hiểu đồ dùng trong gia đình" - GV Đinh Thị Diễm Phượng: https://www.youtube.com/watch?v=qjxV0obrOCU