Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Phương tiện giao thông" - Khối chồi (độ tuổi 4-5 tuổi)

* Bài giảng thơ "Cô dạy con" - GV Đinh Thị Diễm Phượng: https://www.youtube.com/watch?v=XpD3chtT7HI&t=146s
* Bài giảng "Thơ Xe chữa cháy" - GV Biện Thị Hồng Thắm: https://www.youtube.com/watch?v=8zW1AL8fY_0
* Bài giảng "Bé cùng tìm hiểu về phương tiện giao thông đường bộ" - GV Cao Thị Kim Chi: https://www.youtube.com/watch?v=7C_r-bKPdFA&t=164s
* Bài giảng "Vẽ thuyền trên biển" - GV Trần Thị Kim Cương: https://www.youtube.com/watch?v=Io99CgMunfA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Io99CgMunfA&t=11s