Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Phương tiện giao thông" - Khối lá (độ tuổi 5-6 tuổi)

* Bài giảng "Khám phá một số phương tiện giao thông đường bộ" - GV Trần Kim Lộc: https://www.youtube.com/watch?v=9fGyQCA1SQ8
* Bài giảng "Thơ Cô dạy con" - GV Nguyễn Thị Hồng Liên: https://youtu.be/V4JlMTuwuhc
* Bài giảng "Tìm hiểu về Phương tiện giao thông đường thủy" - GV Võ Thị Kim Trang: https://www.youtube.com/watch?v=O6FZ69O8N64&t=496s
* Bài gảng " Ném trúng dích nằm ngang" - GV Lê Thị Diệu Hiền: https://www.youtube.com/watch?v=GNc6s5cWWT8 

* Bài giảng "Gấp máy bay" - GV Nguyễn Ngọc Dung: https://www.youtube.com/watch?v=zVwvGeNbsKA
* Bài giảng "Tách, gộp trong phạm vi 7" - GV Trần Kim Lộc: https://www.youtube.com/watch?v=MLuu2mvlUPk&t=5s