Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Nước - Hiện tượng tự nhiên" - Khối lá (độ tuổi 5-6 tuổi)

* Bài giảng "Tìm hiểu một số tính chất, đặc điểm của nước" - GV Nguyễn Thị Kiều Oanh: https://www.youtube.com/watch?v=EbNSi2Lzzg4&t=9s
* Kể chuyện "Giọt nước tí xíu" - GV Võ Thị Kim Trang: https://www.youtube.com/watch?v=C6uPYGb9viM&t=16s
* Kể chuyện "Sự tích ngày và đêm" - GV Nguyễn Thị Hồng Liên: https://www.youtube.com/watch?v=ROsvs_gj09k
* Múa minh họa bài hát "Trời nắng trời mưa - GV Lê Trần Thanh Hằng: https://www.youtube.com/watch?v=uqa8aN-6sk4&t=4s