Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Nước - Hiện tượng tự nhiên" - Khối chồi (độ tuổi 4-5 tuổi)

* Hát "Trời nắng, trời mưa" - GV Biện Thị Hồng Thắm: https://www.youtube.com/watch?v=HQtvrYgrDNc&t=190s
* Đề tài "Vẽ mưa" - GV Cao Thị Kim Chi: https://www.youtube.com/watch?v=K_2mGoZhlZ4
* Thơ "Mưa rơi" - GV Biện Thị Hồng Thắm: https://www.youtube.com/watch?v=FU_C0KTzw6s&t=46s