Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Video gửi phụ huynh dạy trẻ trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19 - Chủ đề "Tết - Mùa xuân" - Khối Lá (độ tuổi 5-6 tuổi)

* Tiết dạy "Dây trên dây - Bật qua vật cản 15-20 cm" - GV Nguyễn Ngọc Dung: https://www.youtube.com/watch?v=CPA9vqHh0QU
* Tiết dạy "Bé vui học chữ B, D, Đ" - GV Trần Kim Lộc: https://www.youtube.com/watch?v=In3iqZAaTWc&t=13s
* Tiết dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát "Sắp đến tết rồi" - GV Nguyễn Thị Mỹ Phượng: https://www.youtube.com/watch?v=BppdQPS9Hsk
* Thơ "Tết đang vào nhà" - GV Lê Thị Diệu Hiền: https://www.youtube.com/watch?v=nzZPHWCnQM4