Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Các bé làm thiệp tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10