Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Ngày 17/2/2023 Trường MG Phước Vĩnh Tây tổ chức hội thi "Bé vẽ tranh" cấp trường