Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

HOẠT ĐỘNG CHƠI CỦA CÁC BÉ LỚP LÁ 3 CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH"

Vui chơi là hoạt động không thể thiếu được ở mọi lứa tuổi đặc biệt là ở lứa tuổi mẫu giáo. Qua vui chơi không những hình thành cho trẻ óc tưởng tượng, sáng tạo, phát triển ngôn ngữ và tăng cường khả năng nhận thức mà còn giúp trẻ thể hiện năng lực, kỹ năng, tình cảm nguyện vọng và mối liên hệ với những người xung quanh.

Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng, thì vui chơi có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, vui chơi ảnh hưởng mạnh đến sự hình thành tính chủ định của các quá trình tâm lý ở trẻ. Vì thế cần tạo cho trẻ môi trường để trẻ được hoạt động, trải nghiệm, vui chơi, từ đó trẻ có thể tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh giờ hoạt động chơi của trẻ lớp Lá 3, Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây:


 
Tác giả: Kim Lộc