Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Tập huấn nâng cao nâng lực chuyên môn cho CBQL-GVMN năm học 2023-2024

Ngày 6/2/2024 phòng GD-ĐT huyện Cần Giuộc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL-GVMN năm học 2023-2024 với các nội dung sau:
- Hướng dẫn phát triển chương trình GDMN để chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1.
- Tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động phát triển vận đông cho trẻ tại các cơ sở GDMN.
- Quản lý trong cơ sở GDMN.
- Một số kỹ năng cơ bản của CBQL giáo dục trong cơ sở mầm non.