Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Trường MG Phước Vĩnh Tây phối hợp cùng Trạm y tế xã Phước Vĩnh Tây tổ chức khám sức khỏe cho học sinh năm học 2023-2024