Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Mô hình "Không gian văn hóa Công đoàn" Tiếp nối truyền thống - Giữ vững miền tin - Đoàn kết và phát triển

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 04/01/2024 của LĐLĐ huyện Cần Giuộc về thực hiện mô hình thi đua năm 2024 chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024). CĐCS Trường MG Phước Vĩnh Tây thực hiện mô hình “Không gian văn hóa Công đoàn” Tiếp nối truyền thống – Giữ vững niềm tin – Đoàn kết và phát triển. 

Định kỳ hàng tháng BCH Công đoàn trường tổ chức cho CĐV sinh hoạt chuyên đề tại không gian văn hóa công đoàn, giúp cho Công đoàn viên có thể tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam; qua đó tổ chức tuyên truyền đến CĐV về Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền luật lao động, luật BHXH, BHTN và các chế độ chính sách đối với CĐV, CNVC-NLĐ giúp nâng cao nhận thức của CĐV 
Tại “Không gian văn hóa Công đoàn”  BCH Công đoàn phối hợp cùng Ban lãnh đạo nhà trường trang bị tủ sách pháp luật  để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chính sách, pháp luật của CĐV 

Và để ứng dụng công nghệ số BCH.CĐ còn áp dụng mã QR để giúp CĐV tìm và đọc nhiều sách điện tử một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. 

Qua một thời gian thực hiện mô hình “Không gian văn hóa Công đoàn” đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và hoạt động công đoàn.